אנו מאמינים כי הפעלת קבוצות כדורגל לילדות תגביר במשך הזמן את הביקוש להשתתפות בקבוצות כאלו בקרב ילדות ונערות. בנוסף, אנו מאמינים כי חיזוק התדמית והדימוי העצמי של ילדות ונערות בישראל, והעצמתן, הן חלק חשוב בהפיכת החברה הישראלית לשוויונית וצודקת יותר. 

מטרות:

אישית- העצמת הילדה והנערה, שיפור הדימוי הגופני, הביטחון העצמי ועוד. 
לאומית- פיתוח ענף הכדורגל לילדות בישראל וחשיפת בנות רבות ככל האפשר לספורט. 

 

חזון ומטרות התכנית